ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λίγα λόγια για την Εργοθεραπεία

Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη  που παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία  για να βοηθήσει ανθρώπους να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Ο εργοθεραπευτής παρεμβαίνει με σκοπό  την αυτό-εξυπηρέτηση,  την ικανότητα ανεξάρτητης και λειτουργικής εργασίας, την ικανότητα παιχνιδιού και την ικανότητα χρήσης λειτουργικών μορφών κοινωνικοποίησης καθώς και στην πρόληψη εμφάνισης δυσκολιών.

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει επίσης προσαρμογές στην εργασία ή το περιβάλλον του ατόμου για να αυξήσει την ανεξαρτησία και την ποιότητα της ζωής του.

Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει στους εξής τομείς:

 • • Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός, δεξιότητες απαραίτητες για τη γραφή
 • • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός, όπως η ισορροπία, η πλευρίωση και η οπτικοκινητική οργάνωση.

 

img

 • img
  • • Αντίληψη-Γνωστικές δεξιότητες, όπως προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, οπτική ακουστική αντίληψη, οργάνωση, μνήμη, προσοχή, μίμηση, εκφραστικές και εκτελεστικές ικανότητες.
  • • Κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η βλεμματική επαφή και η κοινωνική ανταπόκριση, η προσαρμογή σε αλλαγές και η υπακοή σε κανόνες
   • • Δεξιότητες συζήτησης και επικοινωνίας
   • • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων της καθημερινότητας απαραίτητων για την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονομία του ατόμου.