ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λίγα λόγια για την Ειδική Αγωγή

Τι είναι η Ειδική Αγωγή;

Ο ειδικός παιδαγωγός παρεμβαίνει με σκοπό τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.

 

Πιο συγκεκριμένα βοηθά στην ανάπτυξη εννοιών, προγραφικών δεξιοτήτων, στον προσανατολισμό, στην προμαθηματική σκέψη, στη συμβολοποίηση, στις δεξιότητες ζωγραφικής και στην προετοιμασία για το σχολικό περιβάλλον.

 

imgΣε ό,τι αφορά στο ίδιο το παιδί, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την εκ μέρους του παιδιού παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος.
Σε ό,τι αφορά στους γονείς, τους δίνουμε τη δυνατότητα, να συμμετέχουν στα αποκαταστασιακά προγράμματα, ν' ανακαλύπτουν μόνοι τους τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους, ν' αναγνωρίζουν και ν' αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους, έτσι ώστε ν' αναπτύσσεται μια ισορροπημένη συναισθηματική σχέση μεταξύ τους.img
Σε ό,τι αφορά στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον (αδέλφια, συγγενικά πρόσωπα), τους καθοδηγούμε στο πώς να υιοθετούν την κατάλληλη συμπεριφορά για μια εξίσου ισορροπημένη συναισθηματική σχέση.